OMFT - oromyofunctionele therapie

OMFT is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in de spierfunctie in en om de mond. De oorzaak van dit verstoord evenwicht ligt in één of meerdere afwijkende mondgewoonten zoals een lage tongpositie in rust, mondademen, duim- of speenzuigen, een verstoord slikpatroon, tongpersen of hardnekkige bijtgewoonten. Verandering in de functie van deze spieren leidt tot vormverandering: een open beet, vooruitstekende tanden, kaakafwijkingen, een verhoogd en versmald verhemelte, kaakgewrichtsproblemen. Slecht slapen en zelfs slaapapneu, een verhoogd risico op infecties van de bovenste en onderste luchtwegen, hyperactiviteit, enz. - de lijst met negatieve gevolgen van deze verstoorde balans is zeer uitgebreid. Een lang traject van orthodontie en soms zelfs kaakchirurgie ligt open.


Voorwaarde voor OMFT is dat je kind niet meer zuigt op duim of speen! Hier kan je alvast tips vinden om deze gewoonte af te leren. 

Diagnostiek

Een grondige intake, objectieve spiermetingen, documenteren van het gebit met foto's en het in kaart brengen van het slikpatroon met de Payne-techniek heeft twee doelen: het laat ons toe de meest effectieve therapie en oefeningen te bepalen, maar ook de progressie goed (en letterlijk!) zichtbaar te maken.

Therapie 

De oefeningen die we aanbieden binnen OMFT zijn gericht op het verstevigen van de verzwakte spieren en het afzwakken van te sterke spieren, zodat het evenwicht in en rond de mond 

zich herstelt. We leren door de neus te ademen en bij een 

afwijkend slikpatroon leren we correct slikken.
Vaak wordt gebruikt gemaakt van de Myobrace om de tongpositie in rust te verbeteren en te generaliseren. 

Form follows function

We zorgen voor een verbeterde functie, maar de vorm volgt vrijwel altijd: de resultaten van OMFT zijn vaak verbluffend. De kaakafwijkingen herstellen zich, de tanden groeien weer normaal en in verhouding met elkaar, het verhemelte en de bovenkaak verbreden zich, de occlusie verbetert. De talrijke lichamelijke nadelen van mondademen verdwijnen, je kind slaapt beter, zijn gezondheid verbetert zienderogen.

We werken samen met orthodontisten en tandartsen.

Meer weten? Klik hier.