Welkom!

Deze nieuwe logopediepraktijk in het hartje van Baal zet je kind en zijn omgeving op de eerste plaats. Je dochter of zoon is immers veel méér dan alleen zijn/haar leer- of taalstoornis of articulatieproblematiek. We staan niet alleen stil bij de beperkingen die de stoornis met zich meebrengt, maar ook bij de impact ervan op het dagelijkse leven en het mentale welzijn. We gebruiken de sterktes en talenten van je kind om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Samen met jou bepalen we haalbare therapiedoelen waar we als een team naartoe werken.

Waarmee kunnen we helpen?

Je kan in de praktijk terecht voor de diagnostiek en logopedische behandeling van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie), taalstoornissen en problemen met spraak of articulatie. Onze focus ligt op kinderen, maar uiteraard zijn ook volwassenen zeer welkom.
School- en huisbezoeken zijn mogelijk.