Procedure terugbetaling

Voor veel stoornissen voorziet het RIZIV in het kader van de verplichte ziekteverzekering terugbetaling in de behandeling. Er moeten strikte procedures gevolgd worden om daar aanspraak op te kunnen maken.

Indien je niet in aanmerking komt voor terugbetaling door het RIZIV, voorzien de mutualiteiten in het kader van de aanvullende verzekering terugbetaling voor een aantal sessies logopedische therapie. De mutualiteiten bepalen zelf hun regels en criteria om daarvan te kunnen profiteren. 

1. Je vraagt een voorschrift voor het aanvangsbilan aan je huisarts of geneesheer-specialist. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, enz.
2. Je neemt contact op met de praktijk zodat we het intakegesprek en de onderzoeken kunnen inplannen (meestal meerdere sessies). Vaak sturen we je vooraf nog een vragenlijst.
3. Het intakegesprek en de door het RIZIV vereiste onderzoeken worden uitgevoerd in het kabinet.
4. We stellen het bilan op en bespreken deze met jou. In dit adviesgesprek beslissen we om al dan niet therapie op te starten.
5. Om het akkoord tot terugbetaling te krijgen, ga je langs bij de geneesheer-specialist voor een voorschrift voor de logopedische behandeling
6. De behandeling kan beginnen. Pas wanneer de aanvraag voor terugbetaling door de adviserend arts van het ziekenfonds is goedgekeurd, worden de sessies terugbetaald.